ūkio subjektas

ūkio subjektas
ūkio subjektas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar trečiojoje šalyje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo – žemės ūkio produkcijos pirkėjas ar jos pardavėjas, vykdantys ūkinę ir (arba) komercinę veiklą. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 ryšiai: susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pardavėjas susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pirkėjas susijęs terminasžemės ūkio produkcija šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ūkio subjektas — statusas Aprobuotas sritis prekyba apibrėžtis Asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla. atitikmenys: angl. undertaking šaltinis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ūkio subjektas — statusas Aprobuotas sritis administracinė teisė ir procesas apibrėžtis Fizinis asmuo arba viešasis ar privatusis juridinis asmuo, arba Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigta kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pelno nesiekiantis ūkio subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Ūkio subjektas, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Jis gauto pelno negali skirstyti steigėjams, nariams, dalininkams (savininkui). atitikmenys: angl. non …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • akvakultūros gyvūnų ūkio subjektas — statusas Aprobuotas sritis veterinarija apibrėžtis Akvakultūros gyvūnų auginimu, laikymu ir (arba) veisimu užsiimantis fizinis arba juridinis asmuo. atitikmenys: angl. aquaculture animal handling business vok. Aquakulturbetrieb pranc. subjets de… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pašarų ūkio subjektas — statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Asmuo, įstatymų nustatyta tvarka gaminantis, laikantis, fasuojantis, pakuojantis, transportuojantis, naudojantis ir tiekiantis rinkai pašarus. atitikmenys: angl. economic entity vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ūkio subjekto veiklos patikrinimas — statusas Aprobuotas sritis administracinė teisė ir procesas apibrėžtis Teisės aktų nustatyti viešojo administravimo subjekto atliekami veiksmai (ūkio subjekto dokumentų, darbų patikrinimas, tyrimas, inspektavimas, dokumentų poėmis ir kiti),… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • susiję ūkio subjektai — statusas Aprobuotas sritis vidaus rinka apibrėžtis Du ar daugiau ūkio subjektų, kurie dėl savitarpio kontrolės ar priklausomybės ir galimų suderintų veiksmų yra laikomi vienu vienetu. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad susiję ūkio subjektai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pirkėjas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Prekybos ar žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė arba kitas ūkio ar viešasis subjektas, perkantys žemės ūkio produkciją apdoroti, apdirbti, perdirbti, parduoti, naudoti savo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pardavėjo atžvilgiu nesąžininga komercinė praktika — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pirkėjo (ūkio subjekto arba viešojo subjekto) žemės ūkio produkcijos pardavėjo atžvilgiu atliekami veiksmai, prieštaraujantys gerai komercinei praktikai,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pardavėjas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Ūkio subjektas, parduodantis žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą, apdirbtą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”